Ingrid Nieboer  Hunzeweg 19  9893 PA  Garnwerd  t. 06 284 82 254  e. xxx@ingridnieboer.nl  kvk 01172936

mail

mailto:xxx@ingridnieboer.nl?subject=onderwerp%20e-mail

Grafisch


Producten

-ZACHTLICHT

-RONDE TUINEN

Workshops

-scholen

-creatieve thema workshops

-sociale media voor ouders


-groepen

-kleur en stijl analyse

-kleur en stijl interieur

Ontwerp en Vormgeving

Ingrid Nieboer